Klinik info

Praktisk information

Telefontid

Kl. 8-9 er der telefontid, hvor der normalt sidder 2 læger ved telefonen.Her kan aftales tid til konsultationer samme dag vedrørende akut opstået sygdom, gives lægelige råd og svar på afvigende blodprøve/røntgenundersøgelser o.lign.Da der er mange, som ringer, bedes almindelig tidsbestilling og medicinfornyelse henlægges til kl. 9-12. Dog kan specielle medicin bestillinger, f.eks. sovetabletter, ske hos lægen. Kræver næsten altid fremmøde til konsultation.HUSK: Ikke akut tider kan bestilles på nettet via denne hjemmeside under “kontakt klinikken” Det samme gælder bestilling af den faste medicin.Vi anmoder om at telefonkonsultationerne gøres så korte som muligt.Af hensyn til planlægning af lægernes arbejdsdag aftales evt. sygebesøg i telefontiden. Vores almindelige telefonnummer er 56 49 20 08.

I tidsrummet kl. 8-9 er der hele tiden 4 telefonlinier åbne. Der er mulighed for at vælge imellem lægerne ved at taste 1 eller 2. Hvis man ikke har trykknaptelefon, kommer man igennem til sekretærens telefon.

Kl. 9-12 ringes fortsat på 56 49 20 08 , og man kommer igennem til sekretæren. Der kan fornyes medicin, bestilles tid hos lægen (husk at meddele, hvis man vil tale med lægen om flere ting), svar på forskellige undersøgelsesresultater med videre.

Vi har ingen ”åben konsultation”, alle konsultationer foregår efter aftale. Hver dag ses akutte patienter, men kun efter aftale.

Kl. 12-16 sættes telefonen over på telefonsvarer. Telefonsvareren henviser til vores akutnummer, som kun må benyttes ved AKUT SYGDOM og VIGTIG besked indtil kl. 16.

Kl. 16-08 og i weekender/helligdage henvises i tilfælde af akut opstået sygdom til lægevagten på 38 69 38 69 i Rønne på sygehuset.(Fra 1/1-2014 ring 1813).

P.S. Husk altid at melde fra, hvis du er forhindret i at møde til given tid, eller hvis problemet er løst. I modsat fald kan det gå ud over andre patienter!

Receptionen
Ved ankomst til klinikken bedes man primært henvende sig i receptionen. Her køres sygesikringskort igennem kortlæseren. Skal afgive 2 biplyde. Det er vigtigt at medbringe kortet (og iøvrigt også et krav fra den offentlige sygesikring). idet kortlæseren elektronisk registrerer, at man er mødt. Dette har stor praktisk betydning i forbindelse med korrekt afvikling af tidsbestillingslisten.

Såfremt en henvendelse alene drejer sig om kontakt til sekretær eller sygeplejerske vedrørende f.eks. ny recept, urinundersøgelse eller blodprøve, der ikke kræver direkte lægekontakt, er det ligeledes nødvendigt at fremvise sygesikringskortet og samtidig kontakte sekretæren.

Prøvesvar
I forbindelse med en konsultation foretages ofte prøver af forskellig art. Det aftales altid med lægen, sygeplejersken eller sekretæren, hvordan man ønsker svarafgivelse.

I mange tilfælde aftales det, at man kun kontaktes, hvis prøven ikke er normal. I andre tilfælde aftales et tidspunkt for en opringning eller et skriftligt svar. Endelig kan en svarafgivelse aftales i forbindelse med en opfølgende konsultation.

HUSK SYGESIKRINGSKORT VED ALLE HENVENDELSER I LÆGEHUSET!