Profil

Lægehuset Havnegade 42 A blev taget i brug ca. 1965. Lægehuset er en kompaniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge. Du kan naturligvis altid bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde kan det være nødvendigt at vælge den eller de læger der er tilrådighed på det pågældende tidspunkt.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbeder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddanelsesforløbet kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten.

Om lægehuset og dem der arbejder der.

Vores lægehus er godt ca 36 år gammelt og er bygget som lægehus til 2 læger. Det var et af de allerførste lægehuse, der blev opført til det formål i Danmark. I 2002 blev huset udvidet og moderniseret, vi har 4 undersøgelsesrum/ lægerum, et ret stort venteværelse, et laboratorium, et lille sekretariat og et personalerum/bibliotek etc. samt et handicap toilet og et personale toilet.

Der er tilmeldt ca. 3100 patienter inkl. børn til lægehuset. Der er relativt mange ældre patienter. Vi har mange turister i sommer halvåret. Vi klarer selv en del skader, da der er 30 km til Rønne, hvor skadestuen ligger.

Lægehuset ejes af Finn-Arne Munk, som har været her siden 1994 og Inger Christensen, som har været medejer siden 1997. Indtil januar 2010 arbejdede Dina Skarsholm som ansat læge i lægehuset, hun arbejdede 18 timer pr uge, nu er hun gået på pension. Som ekstra job er Finn-Arne søfartslæge (skriver søfartsattester) og Inger er repræsentant i PLO i praksisudvalget i Region Hovedstaden.

Der er 3 sygeplejersker, Helle Munk, Lenette Ipsen, og Elna Juhl som alle arbejder på halv tid. Der er altid mindst en sygeplejerske på arbejde; om formiddagen er der som regel to sygeplejersker på arbejde.

Sygeplejerskerne tager blodprøver, tager EKG´er, lungefunktions undersøgelser vaccinerer, skifter sår, fjerner suturer, skyller ører, mikroskoperer uriner etc, de udfører også mellemkontroller på diabetes patienter. De har patienter til sundhedscheck og til vægtkontoller Sygeplejerskerne klarer selv mindre ting, som cystiter, mindre skader, flåtbid etc.

Vi har også en sekretær,  Anni Jensen, som arbejder 25 timer pr uge. Hendes største opgave er at passe telefonen, indskrive hvad der måtte være af papir oplysninger til  journaler, bestille medicin, samt forefaldende praktiske opgaver.